เรื่องย่อ

ร่างกายเริ่มหมักหมมเมื่อพยาบาลผู้ใช้ยาและลูกพี่ลูกน้องพยายามหาไตทดแทนให้กับผู้ค้าอวัยวะ

AnimeHeaven anime stream: Dragon Ball (Dub) Episode 153

AnimeTV anime tv freak: Hunter x Hunter Episode 148