เรื่องย่อ

วิลเลียมวิลเบอร์ฟอร์ซ (ไอโออันกรัฟฟุดด์) นักอุดมคตินิยมเคลื่อนขบวนผ่านรัฐสภาพยายามยุติการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกของอังกฤษ