เรื่องย่อ

นักข่าวสืบสวนต้องส่ง Pinhead ที่เพิ่งผูกใหม่และพยุหเสนาของเขากลับสู่นรก