เรื่องย่อ

มีการจัดกลุ่มสนับสนุนนักฆ่าเป็นประจำ ผู้เข้าร่วมนั่งอยู่ในแวดวงแห่งความไว้วางใจและแบ่งปันการละเมิดของพวกเขา