เรื่องย่อ

คู่แข่งที่แปลกประหลาดมากมายเข้าร่วมการแข่งขันบนท้องถนนข้ามประเทศที่ดุเดือดและผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามผู้เข้าแข่งขันที่แปลกประหลาดจะทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะการแข่งขันบนท้องถนนรวมถึงเทคนิคที่ต่ำลงและสกปรก