เรื่องย่อ

ในปี 1970 เกาหลีอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเต็มที่ของประธานาธิบดีปาร์คผู้ควบคุม KCIA องค์กรด้วยความได้เปรียบเหนือทุกสาขาของรัฐบาล