เรื่องย่อ

ขายที่ซ่องลึกในป่าเพื่อทำงานเป็นผู้ดูแลเด็กสาวหูหนวกผู้เคราะห์ร้ายต้องเรียกร้องความกล้าที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตของเธอ